Collections Detail Collections Detail

Seňa

Seňa

Dátum pridania : 1.12.2015 15:05:58
Popis: Táto obec rozhodne stojí za návštevu pre svoju neuveriteľne dlhú minulosť a jeden z najautentickejších zachovaných príkladov stavby vidieckeho kostola z obdobia konca románskeho slohu a nástupu gotiky. V obci sa našli najstaršie stopy človeka na území Slovenska v podobe kamenného štiepaného nástroja starého 400.000 rokov. Tu v Seni sa vystriedali takmer všetky prehistorické kultúry a tunajšie veľké slovanské hradisko pomenovali na začiatku Uhorského štátu Ouwar – Starý hrad, lebo len štyri kilometre východne, na brehu Hornádu dal postaviť kráľ Aba Samuel v roku 1041 Nový hrad – Abaújvár, ktorý sa stal sídlom župy. O dve storočia boli obce na tomto území majetkom kráľovnej Gertrúdy a tá sem povolala okolo roku 1210 hostí, ktorým v roku 1249 kráľ Belo IV. potvrdil mestské privilégiá. Možno s nimi prišiel aj kamenár, ktorý vyhotovil južný vstupný portál do kostola sv. Mikuláša, pretože pripomína románske umenie z kraja, kde sa Alpy dotýkajú Jadranského mora. Kostol od čias reformácie slúži reformovanej cirkvi. Je jednoloďový s pravouhlo zakončenou svätyňou, zaklenutou valenou klenbou a vežou na západnej strane. Fascinujúca je v lodi západná empora na pilieroch s lomenou arkádou a krížovou rebrovou klenbou. Na rozdiel od južného portálu, repertoár hlavíc konzol, na ktoré dosadajú kamenné rebrá, ako aj foriem svorníkov, poukazuje na kamenársku dielňu zo stavby niektorého cisterciánskeho alebo premonštrátskeho kláštora.

Sharing Sharing