Collections Detail

Svinia

Svinia

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:00
Popis: Názov prezrádza, že okolo roku 1100 obývali osadu služobníci kráľovského hradu Šariš, dodávajúci svine. Pred rokom 1262 bola šľachtickým majetkom a strediskom veľkého panstva s viac ako dvadsiatimi dedinami. Sídlil tu významný šľachtický rod Szinyei Merse. Na mieste dnešných budov fary stál v stredoveku drevený opevnený dvorec. V roku 1464 dostal údajne Ján kráľovské povolenie na jeho prestavbu a dôkladnejšie opevnenie. Po zániku hradu obýval tu rod Szinyei Merse potom viaceré kaštiele, ako aj ďalšie kaštiele v okolitých obciach. Tak sa v roku 1845 v neďalekej Chminianskej Novej Vsi narodil Pavol Szinyei Merse, ktorý je známy a vysoko cenený maliar stredoeurópskeho impresionizmu. Zomrel v roku 1920 v rodovom kaštieli v susednej dedine Jarovnice.  Návršie v centre obce skrýva medzi stromami rímskokatolícky kostol Panny Márie. Kostol je jednoloďový s polygonálne zakončenou svätyňou, v ktorej je jedno pole neskorogotickej hviezdicovej rebrovej klenby. Vybudovali ju v etape prestavby kostola v r.1514. Z tohto obdobia sa vzácne zachovali aj neskorogotické kamenné kružby v oknách. Koncom 19. storočia do nich vložili farebné vitráže. V roku 1628 dostala veža atikové ukončenie so sgrafitovou výzdobou vynikajúcej úrovne. Nepochybne je najkrajšou v regióne Šariša. V obci sa zachovali dva klasicistické kaštiele. Vo väčšom bolo múzeum vývoja poľnohospodárstva v regióne stredného Šariša.  Na juh od Chminian viedli Šarišskou vrchovinou mnohé cesty spájajúce Šariš a Spiš v doline Hornádu. Na jednej zo starobylých ciest k Richnavskému hradu, ako aj do Margecian, leží obec Križovany, s ranogotickým kostolom Povýšenia sv. Kríža. Má typickú kvadratickú svätyňu s krížovou rebrovou klenbou, v ktorej je neskorogotický krídlový oltár z obdobia okolo roku 1515 so sochou Ukrižovaného v strede a po stranách tabuľové maľby s Pašiovými výjavmi, ktorých príbeh sa začína na obrazoch zatvorených krídiel. Dôkazom, že lokalita mala na križovatke ciest aj funkciu strážneho a mýtneho bodu je gotická veža pri kostole. Aj keď jej hodnoty sú z veľkej časti ukryté, veľa naznačuje gotický portál, ktorým sa do nej vstupovalo z poschodia. Jej prízemie bolo v 18. storočí upravené na kaplnku sv. Valentína.

Sharing